دیه تصادف موتور با ماشین

قانون دیه تصادف موتور با ماشین در شرایط مختلف

فهرست مطالب:

تصادف موتور سواران یکی از رایج‌ترین تصادفاتی است که امروزه مشاهده می‌شود. متأسفانه بسیاری از تصادفات موتورسیکلت همراه با صدمات جانی برای موتورسواران است؛ اما گرفتن دیه تصادف موتورسوار و سرنشین آن مستلزم دانستن قانون آن است. در این یادداشت شرایط مختلف تصادف موتور با ماشین، عابر و … را ازلحاظ قانونی بررسی کرده و قانون دیه موتورسوار زیان دیده، مقصر، بدون گواهینامه، بدون بیمه و حالات دیگر را شرح می‌دهیم.

دیه تصادف موتور سوار مقصر

آیا دیه به راننده موتورسیکلت مقصر تعلق می‌گیرد؟ این سؤالی است که احتمالاً ذهن شما را هم درگیر کرده است. باور عمومی این است که به موتور سوار مقصر دیه‌ای تعلق نمی‌گیرد اما واقعیت چیز دیگری است! دیه تصادف موتور سوار مقصر قابل وصول است به شرطی که راکب، بیمه‌نامه و گواهینامه داشته باشد.

نکته قابل‌توجه، میزان دیه موتور سوار مقصر است. دیه تصادف موتور سوار مقصر به‌اندازه مبلغی است که در بیمه‌نامه او و در مقابل بخش «تعهد راننده» یا «تعهد حوادث راننده» درج‌شده است؛ بنابراین، اگر راکب موتور سیکلت مقصر مشمول دیه‌ای بیش از میزان «تعهد راننده» بیمه‌نامه خود شود، تنها تا آن مبلغ قادر به دریافت دیه خود است.

به‌طور مثال اگر موتور سوار مقصر مشمول تعدد دیات شود، فقط به همان میزان بیمه‌نامه خود می‌تواند دیه خود را بگیرد و عملاً قادر به وصول تعدد دیات خود نیست. بااین‌حال، وکلای گروه سوبارش، در برخی پرونده‌ها توانسته‌اند تعدد دیات موتور سوار مقصر را وصول کنند.

پیشنهاد خواندنی : تعدد دیات چیست

آیا دیه به راننده موتورسیکلت مقصر تعلق میگیرد؟؟؟

قانون تصادف ماشین با موتور بدون گواهینامه

آیا بدون گواهینامه موتور بیمه تعلق می‌گیرد؟ به زبان ساده‌تر؛ اگر راننده موتور گواهینامه نداشته باشد بیمه تعلق می‌گیرد؟ قانون دیه تصادف با موتور بدون گواهینامه این‌گونه است که اگر موتور سوار، مقصر سانحه تشخیص داده شده باشد، هیچ حق قانونی‌ای برای دریافت دیه خود ندارد.

از سوی دیگر، اگر موتور سوار، زیان دیده سانحه باشد و طرف دیگر تصادف، مقصر سانحه تشخیص داده شده باشد، موتور سوار بدون گواهینامه، می‌تواند دیه خود را به‌طور کامل و از بیمه‌نامه مقصر وصول کند. تنها مورد، جریمه موتور سوار مقصر به دلیل رانندگی بدون گواهینامه است. این جریمه حدود یک میلیون تومان است.

بنابراین نداشتن گواهینامه باعث صلب حق زیان دیده از گرفتن دیه خود نمی‌شود.

بد نیست بدانید : دیه تشدید صدمات چیست؟

تصادف با موتور بدون بیمه

نداشتن بیمه‌نامه برای موتورسوار باعث می‌شود تا در تصادف‌هایی که خود او مقصر است، قادر به پرداخت دیه زیان دیدگان و وصول دیه خود نشود. در سویی دیگر در تصادف‌هایی که موتور سوار زیان دیده تصادف شناخته می‌شود، بدون توجه به اینکه او بیمه‌نامه دارد یا خیر، قادر است دیه خود و ترک سوار خود را به‌طور کامل از بیمه‌نامه راننده مقصر وصول کند.

بنابراین نداشتن بیمه برای موتور سوار زیان دیده حادثه، دلیل بر عدم پرداخت دیه از سوی مقصر نیست.

درعین‌حال، زیان دیدگان تصادف‌هایی که در آن راننده مقصر بیمه‌نامه نداشته باشد، ازجمله ترک نشین موتور، می‌توانند دیه خود را از صندوق تأمین خسارات بدنی دریافت کنند.

حتماً بخوانید : بیمه شخص ثالث چیست؟

دیه راکب موتورسیکلت یا راننده موتورسیکلت

راکب یا راننده موتور سیکلت، اگر زیان دیده حادثه باشد، فارغ از اینکه دارای گواهینامه یا بیمه‌نامه است یا خیر، به‌طور کامل می‌تواند دیه خود را از محل بیمه‌نامه راننده مقصر وصول کند.

درعین‌حال دیه راکب موتور سیکلت مقصر، به شرط داشتن گواهینامه و بیمه‌نامه و تنها به میزان درج شده در بخش «تعهد راننده» بیمه‌نامه قابل وصول است. البته گروه وکلای حقوقی سوبارش در چندین پرونده موفق به گرفتن رأی از محاکم قضایی و محکوم کردن شرکت‌های بیمه به پرداخت تعدد دیات موتور سوار مقصر شده‌اند.

دیه سرنشین موتور سیکلت یا ترک نشین

ترک نشین یا سرنشین موتور سیکلت مطابق قانون، شخص ثالث محسوب می‌شود؛ بنابراین دیه سرنشین موتور سیکلت به‌طور کامل و از طریق بیمه‌نامه راننده مقصر (چه راننده موتورسیکلت باشد چه راننده طرف مقابل تصادف) قابل وصول است.

بنابراین فارغ از اینکه مقصر تصادف کیست، دیه سرنشین موتور سیکلت به‌طور کامل قابل وصول است.

دیه سرنشین موتور سیکلت

دیه واژگونی موتور

واژگونی موتور یکی از سوانح رایج برای موتور سواران است. مطابق قوانین، واژگونی موتور سیکلت، تصادفی است که راننده موتور مقصر آن است؛ بنابراین، ترک نشین یا سرنشین موتور قادر است از بیمه‌نامه راننده دیه خود را به‌طور کامل وصول کند.

راننده موتور نیز میز تواند دیه خود را به میزانی که در بیمه‌نامه آمده است دریافت کند.

خواندنی : شرایط گرفتن دیه تصادف جرحی بعد از رضایت پس از چند سال

قانون دیه تصادف موتور با عابر پیاده

درصورتی‌که موتور سوار مقصر تصادف باشد (که اغلب این چنین است)، عابر پیاده می‌تواند دیه خود را به‌طور کامل از بیمه‌نامه راننده مقصر وصول کند. از سویی دیگر اگر موتور سوار فاقد بیمه‌نامه باشد، عابر پیاده می‌تواند دیه خود را از صندوق تأمین خسارات بدنی وصول کند.

قانون دیه تصادف موتور سیکلت با ماشین

تمامی مواردی که در بالا گفتیم، شامل قانون دیه تصادف موتور با ماشین است. درصورتی‌که راننده ماشین مقصر تصادف شناخته شود، موتور سوار، فارغ از اینکه گواهینامه یا بیمه‌نامه داشته باشد یا خیر، می‌تواند دیه خود را به‌طور کامل از بیمه‌نامه راننده مقصر وصول کند.

در سوی دیگر، اگر موتور سوار مقصر تصادف باشد، اگر بیمه‌نامه داشته باشد، می‌تواند دیه خود را به میزانی که در «تعهد راننده» بیمه‌نامه درج شده است وصول کند. بااین‌حال اگر موتور سوار فاقد گواهینامه باشد، به‌هیچ‌عنوان قادر به وصول هیچ دیه‌ای نخواهد بود.

در نظر داشته باشید که ترک نشین یا سرنشین موتور سیکلت، شخص ثالث محسوب می‌شود و می‌تواند دیه خود را از بیمه‌نامه موتور سوار وصول کند. اگر راننده مقصر فاقد بیمه‌نامه باشد، سرنشین می‌تواند دیه خود را از صندوق تأمین خسارات بدنی وصول کند.

حتماً بخوانید : گرفتن دیه تصادف چقدر طول میکشد

دیه تصادف موتور با ماشین پنجاه پنجاه

دیه تصادف موتور با ماشین پنجاه پنجاه

دیه تصادف‌هایی که بر اساس گزارش پلیس هر دو طرف مقصر شناخته می‌شوند از قانون یکسانی تبعیت می‌کند که شامل دیه تصادف موتور با ماشین پنجاه پنجاه نیز هست. در چنین شرایطی، هر دو راننده نیمی از دیه خود را از بیمه‌نامه طرف مقابل و به نرخ روز دریافت می‌کنند و نیمی دیگر از دیه آن‌ها از بیمه‌نامه خود و از محل حوادث راننده تأمین می‌شود که البته به نرخ روز نیست. از سویی دیگر تأمین دیه سرنشینان به‌صورت پنجاه پنجاه از محل بیمه‌نامه هر دو راننده خواهد بود.

بیشتر بدانید: دیه راننده مقصر

بهترین راه وصول کامل دیه موتور سوار

گرفتن دیه موتور سوار، زمانی که جراحات شدید نباشد، چندان سخت نیست و با طی کردن مراحل گرفتن دیه، تقریباً راه سختی برای گرفتن دیه نخواهید داشت اما اگر شدت جراحات بالا باشد و خدای‌ناکرده زیان دیده مشمول تعدد دیات باشد (مانند ضایعه نخاعی)، بهترین و مطمئن‌ترین راه وصول دیه، مراجعه به یک وکیل تصادفات رانندگی است.

با مراجعه به وکیل تصادفات، علاوه بر اینکه از دوندگی‌های اداری رها می‌شوید، خیالتان از گرفتن دیه کامل خود راحت می‌شود و دیگر دغدغه نادیده گرفته شدن دیه خود در پزشکی قانونی، دادگاه یا بیمه را نخواهید داشت؛ ممکن است به‌راحتی یک یا دو دیه زیان دیده در مراحل مختلف وصول دیه نادیده گرفته شود.

گروه وکلای حقوقی سوبارش ازجمله مراکزی است که با داشتن تجربه‌ای بالا در وصول دیه تصادفات، می‌تواند دیه موکلین خود را به‌طور تمام و کمال وصول کند. همین حالا و قبل از هر تصمیمی، از طریق راه‌های ارتباطی موجود در سایت با سوبارش تماس بگیرد و از مشاوره رایگان ما بهره‌مند شوید.

۴.۶از۵ (۹ رای)
همین الان از راههای ارتباطی زیر سوالت رو از کارشناس سوبارش بپرس:
یادداشت‌هایی در همین باره:

24 پاسخ

 1. سلام من راننده موتور بودم با یک ماشین تصادف کردم راننده ماشین مقصر بود با من هیچ همکاری نکرد می شود از راننده شایکی بشم برای ادعای حرج کرد خودم بیمه دیه شکستگی را تقبل می کند این هزینه های بیمارستان رایگان هست ولی بعضی مثل کرایه ماشین اینا راننده هیچ کمکی نکرد می شود ازش شایکی بشم

  1. با درود
   شما فقط مالک دیه هستید. با شکایت از راننده و دریافت رای دادگستری به شرکت بیمه مراجعه کرده و دیه خود را دریافت کنید. مطابق قانون پزداخت هزینه های جانبی بر عهده راننده مقصر یا شرکت بیمه نیست.

 2. سلامو درود
  ببخشید من دو روزه تصادف کردمراننده موتور سیکلت بنلی هستم بیمه اسیا دارم تصادف اینجور بوده که توی خیابان من با سرعت سی کمتر بیشتر کمتر در حال رفتن بودم و یک خودرو تیبا از جهت مخالف با سرعت میومد بدون راهنما من فکر نمیکردم هم با این سرعت هم بدون راهنما یهو پیچید جلوی من که مستقیم میرفتم که بره داخل کوچه و چون هر دو فهمیدیم برخورد حتمیه ترمز کردیم من دستمو دادم سمت راست تیبا توی جهت مخالف ایستاد من هر چقدر خواستم برخورد نکنم نشد و ترمزم گرفته بودم و در نهایت با سپر برخورد کردم و گوشم اسیب دیده و باید عمل جراحی پلاستیک شود عکسم گرفتم که ماشین تو لاین منه و بغل سپرم جاش توی عکس مشخصه دادم برام گرفتن قلب دردم دارم حالا میگن قبل از اینکه برخورد کنی خوردی زمین بر اثر ترمز شدید بعد برخورد کردید به نظر شما چیکار میشه کرد توی شیراز هستم ممنون میشم از زوایای مختلف بگین اگر وکیلیم دارین به عهده بگیره چون گوشم هم از داخل پاره شده دو نقطه هم پشتش انقدر رفته پوسی نازک مانده و به ظاهر گفتن چیزی نیست ولی حتی خرج عملم میگن مقداریشو باید بدی توضیحی بدین ممنون میشم اینم شمارمه پیامک بدین ممنون میشم چون موتورو گوشیو لباسایی که بیش از پانزده میلیون تهیه کرده بودم فقط با گوشی بیش از بیست تومن فقط لباس تنم بجز موتورو گوشو قلب دردم قفسه سینه و کوفتگیه اکثر نقاط پیامک بدین و اینجا هم تو ضیح بدین ممنون میشم

  1. با درود
   اگر مقصر هم تشخیص داده شده باشید و گزارش پلیس موجود باشه، میتونید دیه خودتون رو در حد دیه راننده مقصر دریافت کنید، اما باقی هزینه ها قابل وصول نیست. توضیحات بیشتر در همین مطلب هست.

  1. با درود
   خسارات زیاندیده از محل بیمه نامه پرداخت میشود ولی صدمات جانی شخص شما از بیمه نامه شما قابل دریافت نیست و خسارات مالی وسیله نقلیه مقصر هیچ زمان از محل بیمه نامه شخص ثالث مقصر قابل دریافت نیست حتی اگر گواهینامه مقصر موجود باشد و فقط از محل بیمه بدنه می توان خسارات وارده به وسیله مقصر را جبران کرد

 3. سلام وقت بخیر
  ۵/۱۲راکب موتورسیکلت بودم وپیک کارمیکنم صبح درحال رفتن سرکار خودرو پراید منوندید منحرف شد وبامن تادف کرد اورژانس منتقل کردبیمارستان ورفتم اتاق عمل ترقوه دست راست شکسته جوری که نشد عمل کنن زانوی راست دید اسیب دیده مچ پام اسیب شدید دیده وباید ۳ماه تواستراحت باشم راننده ماشینشو داره از کلانتری درمیاره بیمشم رفتییم میگه کلا۶ملیون خسارت اونم ۳ماه دیگه میدیم این قانون درسته راهنمایی کنید من متاهلم ۲بچه دارم مستاجرم شب عیدی این انصافه

  1. با درود
   ترخیص ماشین مقصر ارتباطی به شما ندارد و ایشان می توانند ماشین را ترخیص کنند
   ماشین گروگان برای چیزی نیست
   نامه اول پزشکی قانونی را برای ما ارسال کنید از طریق شبکه های اجتماعی تا با صدمات شما تطبیق دهیم

 4. سلام برادر من در اثر برخورد با سواری باعث شگستگی چند مورده بدن شده بیمه نامه دارد گواهی نامه گرفته قبل از تصادف طبق نامه راهور ولی صادرنشده

  1. درود
   اگر راننده مقصر برادر شما باشد و تاریخ صدور گواهینامه بعد از حادثه باشد ایشان هیچ خسارتی از بیمه نامه خودش نمی تواند بگیرد ولی اگر مقصر طبق کروکی راننده مقابل باشد که ایشان نیاز به هیچ مدرکی ندارد و بی گواهینامه خودش هم می تواند از بیمه مقصر خسارتش رابگیرد

 5. سلام وخسته نباشید چهار روزدیگر دادگاه دارم درمحرم ۱۴۰۱ باموتور از کار میامدم یک پراید با انحراف به چپ من با ماشین برخورد کردم شونه دست چپم شکست وعمل نصب پیچ وپلاک شد مقصر خودرو شدمدارک کروکی وقانونی شورای حل اختلاف بسته شد بعد ۶ماه طول درمان شکستگی دستم طوری بود که دکتر قبل از عمل گفت دستت بعداز عمل بهبود بیشتر از نصف بالا نمی اید ایا این نقص که عمری باید تحمل کنم ودیگر قادر به بالاتر اوردن دستم نمیباشم دیه چگونه تعلق میگیرد ممنونم راهنمایی ام کنید

 6. سلام وقت بخیر
  یه سوال داشتم از خدمتتون
  موتور سواری با پژو تصادف کرده، مقصر راننده پژو بوده
  در حکم دادگاه راننده پژو مقصر و دیه تعیین شده ولی در حکم دادگاه نوشته شده دیه طی دو سال و هر سال نصف دیه پرداخت بشه
  سوال اینه که چرا در دو مرحله باید پرداخت بشه
  در حالی که پژو بیمه داشته و بیمه موظف به پرداخت دیه هست

 7. سلام . بنده با یک موتوری تصادف کردم . و مقصر شدم دیه رو کامل گرفته . و شکایت دوباره کرده که لباس و شلور و موبایل خسارت دیده ایا بیمه خسارت موتوری رو میده یا باید خودم بدم بیمه بنده شخص ثالث بوده مبلغ خسارت حدود بیست ملیون هست

 8. سلام وقتتون بخیر ممنون از پاسخگو ئیتون همسرم با موتور تصادف کرده مقصر است گواهینامه و بیمه دارد دچار شکستگیه مچ پا شده آیا بهش دیه تعلق میگیره ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *