تصادف موتور

تصادف موتور و قوانین دیه آن در شرایط مختلف بیمه و گواهینامه

فهرست مطالب:

تصادف موتور سواران یکی از رایج‌ترین تصادفاتی است که امروزه مشاهده می‌شود. متأسفانه بسیاری از تصادفات موتورسیکلت همراه با صدمات جانی برای موتورسواران است؛ اما گرفتن دیه تصادف موتورسوار و سرنشین آن مستلزم دانستن قانون آن است. در این یادداشت شرایط مختلف تصادف موتور با ماشین، عابر و … را ازلحاظ قانونی بررسی کرده و قانون دیه موتورسوار زیان دیده، مقصر، بدون گواهینامه، بدون بیمه و حالات دیگر را شرح می‌دهیم.

دیه تصادف موتور سوار مقصر

آیا دیه به راننده موتورسیکلت مقصر تعلق می‌گیرد؟ این سؤالی است که احتمالاً ذهن شما را هم درگیر کرده است. باور عمومی این است که به موتور سوار مقصر دیه‌ای تعلق نمی‌گیرد اما واقعیت چیز دیگری است! دیه تصادف موتور سوار مقصر قابل وصول است به شرطی که راکب، بیمه‌نامه و گواهینامه داشته باشد.

نکته قابل‌توجه، میزان دیه موتور سوار مقصر است. دیه تصادف موتور سوار مقصر به‌اندازه مبلغی است که در بیمه‌نامه او و در مقابل بخش «تعهد راننده» یا «تعهد حوادث راننده» درج‌شده است؛ بنابراین، اگر راکب موتور سیکلت مقصر مشمول دیه‌ای بیش از میزان «تعهد راننده» بیمه‌نامه خود شود، تنها تا آن مبلغ قادر به دریافت دیه خود است.

به‌طور مثال اگر موتور سوار مقصر مشمول تعدد دیات شود، فقط به همان میزان بیمه‌نامه خود می‌تواند دیه خود را بگیرد و عملاً قادر به وصول تعدد دیات خود نیست. بااین‌حال، وکلای گروه سوبارش، در برخی پرونده‌ها توانسته‌اند تعدد دیات موتور سوار مقصر را وصول کنند.

پیشنهاد خواندنی : تعدد دیات چیست

تصادف با موتور

قانون تصادف ماشین با موتور بدون گواهینامه

در صورت نداشتن گواهینامه موتور بیمه تعلق میگیرد؟ به زبان ساده‌تر؛ اگر راننده موتور گواهینامه نداشته باشد بیمه تعلق می‌گیرد؟ قانون دیه تصادف با موتور بدون گواهینامه این‌گونه است که اگر موتور سوار، مقصر سانحه تشخیص داده شده باشد، هیچ حق قانونی‌ای برای دریافت دیه خود ندارد.

از سوی دیگر، اگر موتور سوار، زیان دیده سانحه باشد و طرف دیگر تصادف، مقصر سانحه تشخیص داده شده باشد، موتور سوار بدون گواهینامه، می‌تواند دیه خود را به‌طور کامل و از بیمه‌نامه مقصر وصول کند. تنها مورد، جریمه موتور سوار مقصر به دلیل رانندگی بدون گواهینامه است. این جریمه حدود یک میلیون تومان است.

بنابراین نداشتن گواهینامه باعث صلب حق زیان دیده از گرفتن دیه خود نمی‌شود.

بد نیست بدانید : دیه تشدید صدمات چیست؟

تصادف با موتور بدون بیمه

نداشتن بیمه‌نامه برای موتورسوار باعث می‌شود تا در تصادف‌هایی که خود او مقصر است، قادر به پرداخت دیه زیان دیدگان و وصول دیه خود نشود. در سویی دیگر در تصادف‌هایی که موتور سوار زیان دیده تصادف شناخته می‌شود، بدون توجه به اینکه او بیمه‌نامه دارد یا خیر، قادر است دیه خود و ترک سوار خود را به‌طور کامل از بیمه‌نامه راننده مقصر وصول کند.

بنابراین نداشتن بیمه برای موتور سوار زیان دیده حادثه، دلیل بر عدم پرداخت دیه از سوی مقصر نیست.

درعین‌حال، زیان دیدگان تصادف‌هایی که در آن راننده مقصر بیمه‌نامه نداشته باشد، ازجمله ترک نشین موتور، می‌توانند دیه خود را از صندوق تأمین خسارات بدنی دریافت کنند.

حتماً بخوانید : بیمه شخص ثالث چیست؟

دیه راکب موتورسیکلت یا راننده موتورسیکلت

راکب یا راننده موتور سیکلت، اگر زیان دیده حادثه باشد، فارغ از اینکه دارای گواهینامه یا بیمه‌نامه است یا خیر، به‌طور کامل می‌تواند دیه خود را از محل بیمه‌نامه راننده مقصر وصول کند.

درعین‌حال دیه راکب موتور سیکلت مقصر، به شرط داشتن گواهینامه و بیمه‌نامه و تنها به میزان درج شده در بخش «تعهد راننده» بیمه‌نامه قابل وصول است. البته گروه وکلای حقوقی سوبارش در چندین پرونده موفق به گرفتن رأی از محاکم قضایی و محکوم کردن شرکت‌های بیمه به پرداخت تعدد دیات موتور سوار مقصر شده‌اند.

دیه سرنشین موتور سیکلت یا ترک نشین

ترک نشین یا سرنشین موتور سیکلت مطابق قانون، شخص ثالث محسوب می‌شود؛ بنابراین دیه سرنشین موتور سیکلت به‌طور کامل و از طریق بیمه‌نامه راننده مقصر (چه راننده موتورسیکلت باشد چه راننده طرف مقابل تصادف) قابل وصول است.

بنابراین فارغ از اینکه مقصر تصادف کیست، دیه سرنشین موتور سیکلت به‌طور کامل قابل وصول است.

تصادف موتور با ماشین

دیه واژگونی موتور

واژگونی موتور یکی از سوانح رایج برای موتور سواران است. مطابق قوانین، واژگونی موتور سیکلت، تصادفی است که راننده موتور مقصر آن است؛ بنابراین، ترک نشین یا سرنشین موتور قادر است از بیمه‌نامه راننده دیه خود را به‌طور کامل وصول کند.

راننده موتور نیز میز تواند دیه خود را به میزانی که در بیمه‌نامه آمده است دریافت کند.

خواندنی : شرایط گرفتن دیه تصادف جرحی بعد از رضایت پس از چند سال

قانون دیه تصادف موتور با عابر پیاده

درصورتی‌که موتور سوار مقصر تصادف باشد (که اغلب این چنین است)، عابر پیاده می‌تواند دیه خود را به‌طور کامل از بیمه‌نامه راننده مقصر وصول کند. از سویی دیگر اگر موتور سوار فاقد بیمه‌نامه باشد، عابر پیاده می‌تواند دیه خود را از صندوق تأمین خسارات بدنی وصول کند.

قانون دیه تصادف موتور سیکلت با ماشین

تمامی مواردی که در بالا گفتیم، شامل قانون دیه تصادف موتور با ماشین است. درصورتی‌که راننده ماشین مقصر تصادف شناخته شود، موتور سوار، فارغ از اینکه گواهینامه یا بیمه‌نامه داشته باشد یا خیر، می‌تواند دیه خود را به‌طور کامل از بیمه‌نامه راننده مقصر وصول کند.

در سوی دیگر، اگر موتور سوار مقصر تصادف باشد، اگر بیمه‌نامه داشته باشد، می‌تواند دیه خود را به میزانی که در «تعهد راننده» بیمه‌نامه درج شده است وصول کند. بااین‌حال اگر موتور سوار فاقد گواهینامه باشد، به‌هیچ‌عنوان قادر به وصول هیچ دیه‌ای نخواهد بود.

در نظر داشته باشید که ترک نشین یا سرنشین موتور سیکلت، شخص ثالث محسوب می‌شود و می‌تواند دیه خود را از بیمه‌نامه موتور سوار وصول کند. اگر راننده مقصر فاقد بیمه‌نامه باشد، سرنشین می‌تواند دیه خود را از صندوق تأمین خسارات بدنی وصول کند.

حتماً بخوانید : گرفتن دیه تصادف چقدر طول میکشد

در صورت نداشتن گواهینامه موتور بیمه تعلق میگیرد

دیه تصادف موتور با ماشین پنجاه پنجاه

دیه تصادف‌هایی که بر اساس گزارش پلیس هر دو طرف مقصر شناخته می‌شوند از قانون یکسانی تبعیت می‌کند که شامل دیه تصادف موتور با ماشین پنجاه پنجاه نیز هست. در چنین شرایطی، هر دو راننده نیمی از دیه خود را از بیمه‌نامه طرف مقابل و به نرخ روز دریافت می‌کنند و نیمی دیگر از دیه آن‌ها از بیمه‌نامه خود و از محل حوادث راننده تأمین می‌شود که البته به نرخ روز نیست. از سویی دیگر تأمین دیه سرنشینان به‌صورت پنجاه پنجاه از محل بیمه‌نامه هر دو راننده خواهد بود.

بیشتر بدانید: دیه راننده مقصر

بهترین راه وصول کامل دیه موتور سوار

گرفتن دیه موتور سوار، زمانی که جراحات شدید نباشد، چندان سخت نیست و با طی کردن مراحل گرفتن دیه، تقریباً راه سختی برای گرفتن دیه نخواهید داشت اما اگر شدت جراحات بالا باشد و خدای‌ناکرده زیان دیده مشمول تعدد دیات باشد (مانند ضایعه نخاعی)، بهترین و مطمئن‌ترین راه وصول دیه، مراجعه به یک وکیل تصادفات رانندگی است.

با مراجعه به وکیل تصادفات، علاوه بر اینکه از دوندگی‌های اداری رها می‌شوید، خیالتان از گرفتن دیه کامل خود راحت می‌شود و دیگر دغدغه نادیده گرفته شدن دیه خود در پزشکی قانونی، دادگاه یا بیمه را نخواهید داشت؛ ممکن است به‌راحتی یک یا دو دیه زیان دیده در مراحل مختلف وصول دیه نادیده گرفته شود.

گروه وکلای حقوقی سوبارش ازجمله مراکزی است که با داشتن تجربه‌ای بالا در وصول دیه تصادفات، می‌تواند دیه موکلین خود را به‌طور تمام و کمال وصول کند. همین حالا و قبل از هر تصمیمی، از طریق راه‌های ارتباطی موجود در سایت با سوبارش تماس بگیرد و از مشاوره رایگان ما بهره‌مند شوید.

۴.۵از۵ (۱۱ رای)
همین الان از راههای ارتباطی زیر سوالت رو از کارشناس سوبارش بپرس:
یادداشت‌هایی در همین باره:

68 پاسخ

 1. سلام
  موتور من گازی بدون پلاک و گواهینامه هست با یک پراید که از مسیرخلاف در حال حرکت بود تصادف کردم . آیا من میتوانم از بیمه پراید برای خسارت وارد شده به موتورم استفاده کنم یا اینکه چگونه از راننده پراید خسارت مالی بگیرم ؟

 2. سلام بنده موتور دارم و با یه موتوریه دگ تصادف کردیم
  بغل به بغل خوردیم به همدیگ و دست طرف مقابلم قبلا شکسته بوده از ارنج و پلاتین داشته‌.الان دستش بازم شکسته اولین سوالم این هست که دیه دستش کامل باید من بدم یا چون قبلا دستش ایراد داشت دیه کم میشه؟
  سوال بعدیم اینه افسر من رو مقصر تصادف دونسته و بنده گواهینامه ندارم و بیمه دارم مدارک موتورمم تکمیل ایا بیمه خسارت جانی طرف مقابلم را میدهد یا خیر از جیب خودم باید پرداخت کنم؟
  بعد اینکه ایا میشه من موتورم دربیارم از داخل پارکینگ یا خیر چون اعتراض زدم به نظر افسر.

  1. با درود
   همانطور که در تماس تلفنی به شما گفتیم
   تا قطعیت کروکی موتور ترخیص نخواهد شد
   بیمه خسارت طرف مقابل راخواهد داد
   شما جریمه نداشتن گواهینامه خواهید شد
   صدمات بدنی شما قابل جبران از بیمه نامه بدلیل فاقد گواهینامه بودن نیست
   ریکاوری یا بازیافت و پس گرفتن مبالغ پرداختی توسط شرکت بیمه نیز می توان با شرکت بیمه توافق های عالی کرد .

 3. سلام وقت بخیر.
  من با موتور خوردم زمین و صدمه دیدم و بعد با اورژانس به بیمارستان رفتم ولی پلیس سر صحنه تصادف نیومدن .چند نفر شاهد اونجا بودن .الان من میتونم برای گرفتن بیمه اقدام کنم؟

 4. سلام وقت بخیر
  من دیروز با موتور تصادف کردم و گواهینامه بیمه نداشت موتور بعد مقصر شناخته شدم الان اومدم بیمارستان مهر های کمرم شکسته الان دیه چیزی تعلق می‌گیرد یا خیر؟

  1. با درود
   اگر مقصر حادثه باشید و بیمه و گواهینامه ندارید
   فقط بیمه دعای مادر هستید واز جایی خسارتی تعلق نمی گیرد
   با گواهینامه و بیمه نامه در صورت مقصر بودن مبالغ ناچیزی تعلق خواهد گرفت که همان هم رانندگان بزرگوار با نداشتن مدارک کامل بدست نمی آورند .

 5. سلام
  دیه شکستگی کتف راست( استخوان اسکاپولا ) در اثر تصادف با موتور
  چند درصده ؟
  در معاینه اول دکتر پزشک قانونی تعداد زخم های دستام روکه بر اثر کشیدی رو آسفالت بودرو اصلا نگاه نمیکرد که خونریزی هم داشتند ولی خودم با موبایل عکس گرفتم آیا میشه در معاینه بعدی نشون داد اگه ثبت نشده بودن .
  با تشکر

 6. با درود و خسته نباشید خدمت شما
  بنده پدرم راننده موتور سیکلت بوده و گواهینامه نداشته اما موتور سیکلت بیمه داشته ، پدرم تصادف کرد و ۳۵ روز در کما بسر برد و در نهایت فوت کرد . بنظر شما باید چه اقداماتی انجام داد ؟ بیمه تعلق خواهد گرفت یا خیر ؟

  تشکر

  1. با درود
   اگر به تشخیص کارشناس تصادفات مقصر شناخته شده و اعتراضات و هیات های ۳ نفره و ۵ نفره هم چیزی را تغییر نداده که راننده فاقد گواهینامه مقصر که به خود صدمه زده از بیمه نامه هیچ چیزی نمی تواند دریافت کند

 7. سلام وقتتون بخیر
  بنده دیشب با موتور ۲پشته واژگون شدم پلیس صورت جلسه کردو موتور رفت پارکینگ منم با اورژانس رفتم بیمارستان زانو و دست و صورتم روی اسفالت کشیده شدن وقسمتای مختلف صورتم خراشیده شدن بالای ابروم هم ب علت ضربه با زمین شکسته شده و بخیه کردن
  باتوجه به این ک بیمه وگواهینامه دارم تا من اقدام کنم برای بیمه وکلانتری وپزشک قانونی زخمام خوب شده چطوری حساب میشه اونوقت!؟

 8. سلام وقت بخیر چند روز پیش تصادف کردم با موتورسیکلتی که راکب اون یه پسر دوازده ساله و چراغ جلو هم نداشت .. من راننده پراید بودم و در شب اتفاق افتاد کروکی اولیه موتورسیکلت رو مقصر کرد موتورسیکلت اعتراض کرد من مقصر شدم .. آیا سن موتور سوار ونقص فنی موتور نداشتن چراغ در شب تاثیری در حکم نهایی نداره ؟

  1. با درود
   آنجایی که این حرفها باید زده میشد در زمان کارشناسی هیات سه نفره بود که گذشت و محکوم شدید
   ولی در مجموع بررسی های کارشناسان زیاد بر مبنای حساب و کتاب نیست
   بعضی وقت ها در بعضی شهرها و بعضی از کارشناسان این موارد را در اظهار نظر رعایت می کنند و اکثریت نه

 9. سلام و درود
  نمیدونم جواب منو بموقع میدید یا خیر.
  من امروز باموتور تصادف کردم و آسیب دیدم
  پلیس اومد و خودرو رو مقصر دونست . اسیب من در حد حارصه(دو حراشیدگی در یک دست و یکی در زانو) ولی چون گواهینامه نداشتم موتورم رو دادم به کسی تا از صحنه تصادف ببره و منجر به انتقال به پارکینگ نشه
  الان میخواستم ببینم امکانش هست پیگیری دیه خودم رو بکنم؟ می تونید بگید چه مسیری رو برم؟ خیلی ممنونم

  1. با درود
   در صورت عجله برای دریافت پاسخ از واتس اپ و ایتا استفاده کنید
   گواهینامه نداشتن دلیل پارکینگ رفتن یا نرفت وسیله نیست و باور اشتباه داشتید
   کمی حارصه ارزش پیگیری برای دریافت دیه را ندارد مگر زمان آزاد زیاد و احتیاج پولی شدید داشته باشید
   چون پس از صرف انرژی هزینه ها کرایه ماشین ها در انتها عدد خاصی بافی نخواهد ماند

 10. سلام وقت بخیر خسته نباشید ممنون از همکاریتون
  من پنجم تصادف کردم با وانت پیکان
  راننده وانت پیکان همه مدارک و داره
  ولی موتور من مدارک ندارد واز ناحیه
  مچ دست چپ و شکستگی بینی شدم
  در حال حاضر جای موتور با یک موتور
  سند دار عوض کردن کارشناس راهنمای و رانندگی
  تایید نکرده و حالا داده به هیت ۳نفره اگر هست سه نفره تایید نکنه آیا من شامل دیه میشوم

  1. با درود
   تنها یک راه است و آن راه راستی و درستی
   پیشنهاد می کنم دست به سرقت نزنید حتی اگر شرکت بیمه باشد.
   و اما بعد . . . . اگر در کروکی مقصر باشید باید بیمه و گواهینامه داشته باشید تا بتوانید از بیمه خود استفاده و عددی ناچیز به نرخ دیه در سال خرید بیمه دریافت کنید و اگر مقصر نباشید حتی شناسنامه هم نداشته باشید مهم نیست و می توانید از بیمه ماشین مقصر استفاده کنید .
   نکته : مقصر باشید و یا نباشید جریمه نداشتن گواهینامه در دادگاه تعیین و محدوده یک تا دو میلیون جریمه خواهید شد .
   مقصر باشید و نباشید اگر موتور در پارکینگ نیروی انتظامی باشد باید مدارک موتور و مالک یا وکالت محضری باشد تا موتور را از پارکینگ ترخیص کرده و تحویل شما دهند .
   پایدار و صادق باشید

   1. سلام من خانه ام خارج از شهر است و برای رفتن به شهر باید با مونور سیکلت از بزرگراه که تردد موتور سیکلت ممنوع است تردد کنم با توجه به اینکه هم گواهینامه موتور و هم بیمه دارم خدای ناکرده اگر تصادف کردم دیه ای به من تعلق میگیرد. ممنون از جوابتان

    1. با درود
     در صورت تصادف دیه تعلق می گیرد اما به نرخ روز نخواهد بود . حتما حتما سرمایه راننده مقصر رو امسال و الان تا سقف دیه ماه حرام افزایش بدید و بعد از عید هم الحاقیه بزنید و مجددا تا دیه سقف ماه حرام سال جدید افزایش بدید . اینطوری بهترین خسارت بدنی رو به عنوان راننده مقصر خواهید گرفت .

 11. سلام من با موتورم تو جاده ای که بدون یه چراغ یا علائم هشدار دهنده با دست انداز غیر استاندارد
  برخورد کردم و به زمین خوردم موتورم یه ورش خراشیده شد لباسام پاره شد بدنم کلی خراشیدگی پیدا کردم ساق پای راستم و آرنج و مچ دستم ضرب دیدگی و درد شدید در حده نتونستن تکون دادن.رفتیم دهیاری گفت حق با شماست شما باید از پیمانکار شکایت کنی اورژانس اومد منو برد خاستم بدونم خسارتی از پیمانکار میتونم بگیرم و تکلیف من چی میشه ممنون

  1. با درود
   اگر کارشناس تصادف سهم تقصیری برای طرف مقابل در نظر بگیرد به قدر السهم تقصیر می توانید پس از دو سالی معطلی و پیگیری به دیه برسید .
   اگر بیمه گواهینامه دارید قدر السهم تقصیر خود را از بیمه خود مطالبه کنید .
   نکته : پول لباسها را نمی توانید بدست بیاورید و دیه هم اگر ارزشمند است پیگیری کنید چون مسیر طولانی است .

 12. سلام وقت بخیر..برادرم باموتورچندماه پیش سه سرنشین داشته تصادف کرد‌‌‌‌. مقصر راننده پراید بوده اینارو منتقل کردن بیمارستان .افسروکلانتری داخل صورت جلسه و کروکی نوشتن دونفرسرنشین موتور یک نفر عابرپیاده.بعدازاینکه مرخص شدکلانتری اظهاراتش روطبق همون صورتجلسه گفت. الان راننده مقصرادعامیکنه من شاهدمیبرم دست روی قران میزارم که شما سه نفر بودین روی موتور.بردارم اقرارکنه روی موتور سه نفربودن یا روند پرونده رو طبق همون اظهارات قبلی ادامه بده؟‌؟!

  1. با درود
   همیشه راستگو باشید حتی اگر در آن زیانی باشد .
   اگر به ظرفیت یک مینی بوس هم سوار موتور بودید ، همه را اعلام کنید و راننده مقصر طرف مقابل هم بی دلیل فکر کرده اگر سه نفر ترک موتور را اثبات کند چیزی تغییر خواهد کرد و نفعی در آن پنهان شده ، اما نفعی در آن برای مقصر و ضرری برای شما در آن نیست .

 13. درود بر شما
  من پسرم راکب موتور بود و به عابر میزنه عابر همون روز مرخص میشه ولی پسرم بعد ده روز و عمل گونه بعلت شکستگی از بیمارستان ترخیص میشه .حال عابر رفته پزشکی قانونی طول درمان گرفته بعلت جراحاتی که دیده و شکایت کرده .پلیس پسر منو هم فرستاد پزشکی قانونی.
  سوالی که داشتم پسرم گواهینامه نداره ولی موتورش بیمه است ایا اولا بیمه موتور دیه عابر رو پرداخت میکنه بعد قسطی از ما میگیره؟و دوما پسرم بعنوان راکب موتور خودش که به اسمش هست میتونه از بیمه دیه خودشو بگیره یا نه
  سپاسگزارم

 14. سلام وقت بخیر من در یک بلوار با روشنایی با موتور در حال حرکت بودم موتور من روشنایی نداشت و یک ماشین از پشت با من برخورد داشت و من ۱۱۵رفتیم بیمارستان و چند جایی من صدمه دیده جواب کروکی پنجاه پنجاه شده و
  موتور من فاقد بیمه نامه و گواهینامه هست
  میخواستم بدونم که آیا بیمه دیه ای به من پرداخت خواهد کرد
  آیا برای خرابی موتور بیمه به موتور تعلق میگیره
  آیا من باید به ماشین خسارت بدم
  ممنون میشم اگر یکی یکی به سوالات من جواب بدید

 15. سلام
  طی تصادف موتور با کامیون، طرفین ۵۰ ۵۰ مقصر شناخته شدند. آیا دیه زخم صورت راننده موتور که فاقد کلاه کاسکت بوده رو بیمه تقبل میکنه؟

  1. با درود
   نصف دیات همه اعضاهای بدنتان را از بیمه کامیون خواهید گرفت در هر ناحیه که باشد
   نصف دیگر را اگر بیمه و گواهینامه دارید از بیمه نامه خود و تابع یک سری باید و نباید خواهید گرفت
   اگر بیمه و گواهینامه ندارید نصف دیه را از دست خواهید داد

 16. سلام
  با یه موتور تصادف کردم پاش جراحت برداشت و با اورژانس بردن بیمارستان بخیه بشه
  منو مقصر تشخیص دادن با اینکه موتوری توو خط ویژه میومد و اینکه میخواست منو رد کنه از جلوم پیچید و من هم اون موقع حرکت کردم رفت زیر ماشین
  شنیدم میگن بعد دادگاه قاضی حکم کیفری میده و جریمه تعیین میکنه
  آیا صحت دارره و اینکه جریمه اش چقدره؟؟؟؟

  1. با درود
   اگر فکر می کنید مقصر نیستید به نظریه افسر اعتراض و هزینه هیات سه نفره کارشناسی رو پرداخت کنید تا سه کارشناس نظر بدهند
   مقصر بودن شما اگر گواهینامه دارید محدوده سه میلیون تومان جریمه خواهید داشت

 17. سلام. من دوستم با موتور من. زمین خورد و از ناحیه سر و صورت و گوش دچار جراحات شدیدی شد و بیمه دارد ولی گواهینامه ندارد آیا بیمه تعلق میگیرید

 18. سلام دو روز پیش با یک موتور سوار تصادف کردم و مقصر شناخته شدم و ماشینم و موتور به پارکینگ منتقل شد.مدتی زمانی که من بتوانم ماشینم را ترخیص کنم چقدر است و آیا موتورسوار می تواند مانع آن شود؟

  1. با درود
   خودروها برای رضایت طرفین در پارکینگ نیستند
   برای مشخص شدن مقصر هستند
   کروکی صادر شد و اعتراضی نبود هر دو وسیله ترخیص خواهند شد
   و اگر اعتراضی بود سه کارشناس آثار بر خورد را بررسی و نظر خواهند داد
   و اگر اعتراضی نبود وسایل آزاد خواهند شد
   فلسفه پارکینگ صرفا حفظ آثار برخورد جهت کارشناسی و تشخیص مقصر است

 19. سلام من راننده موتور بودم با یک ماشین تصادف کردم راننده ماشین مقصر بود با من هیچ همکاری نکرد می شود از راننده شایکی بشم برای ادعای حرج کرد خودم بیمه دیه شکستگی را تقبل می کند این هزینه های بیمارستان رایگان هست ولی بعضی مثل کرایه ماشین اینا راننده هیچ کمکی نکرد می شود ازش شایکی بشم

  1. با درود
   شما فقط مالک دیه هستید. با شکایت از راننده و دریافت رای دادگستری به شرکت بیمه مراجعه کرده و دیه خود را دریافت کنید. مطابق قانون پزداخت هزینه های جانبی بر عهده راننده مقصر یا شرکت بیمه نیست.

 20. سلامو درود
  ببخشید من دو روزه تصادف کردمراننده موتور سیکلت بنلی هستم بیمه اسیا دارم تصادف اینجور بوده که توی خیابان من با سرعت سی کمتر بیشتر کمتر در حال رفتن بودم و یک خودرو تیبا از جهت مخالف با سرعت میومد بدون راهنما من فکر نمیکردم هم با این سرعت هم بدون راهنما یهو پیچید جلوی من که مستقیم میرفتم که بره داخل کوچه و چون هر دو فهمیدیم برخورد حتمیه ترمز کردیم من دستمو دادم سمت راست تیبا توی جهت مخالف ایستاد من هر چقدر خواستم برخورد نکنم نشد و ترمزم گرفته بودم و در نهایت با سپر برخورد کردم و گوشم اسیب دیده و باید عمل جراحی پلاستیک شود عکسم گرفتم که ماشین تو لاین منه و بغل سپرم جاش توی عکس مشخصه دادم برام گرفتن قلب دردم دارم حالا میگن قبل از اینکه برخورد کنی خوردی زمین بر اثر ترمز شدید بعد برخورد کردید به نظر شما چیکار میشه کرد توی شیراز هستم ممنون میشم از زوایای مختلف بگین اگر وکیلیم دارین به عهده بگیره چون گوشم هم از داخل پاره شده دو نقطه هم پشتش انقدر رفته پوسی نازک مانده و به ظاهر گفتن چیزی نیست ولی حتی خرج عملم میگن مقداریشو باید بدی توضیحی بدین ممنون میشم اینم شمارمه پیامک بدین ممنون میشم چون موتورو گوشیو لباسایی که بیش از پانزده میلیون تهیه کرده بودم فقط با گوشی بیش از بیست تومن فقط لباس تنم بجز موتورو گوشو قلب دردم قفسه سینه و کوفتگیه اکثر نقاط پیامک بدین و اینجا هم تو ضیح بدین ممنون میشم

  1. با درود
   اگر مقصر هم تشخیص داده شده باشید و گزارش پلیس موجود باشه، میتونید دیه خودتون رو در حد دیه راننده مقصر دریافت کنید، اما باقی هزینه ها قابل وصول نیست. توضیحات بیشتر در همین مطلب هست.

  1. با درود
   خسارات زیاندیده از محل بیمه نامه پرداخت میشود ولی صدمات جانی شخص شما از بیمه نامه شما قابل دریافت نیست و خسارات مالی وسیله نقلیه مقصر هیچ زمان از محل بیمه نامه شخص ثالث مقصر قابل دریافت نیست حتی اگر گواهینامه مقصر موجود باشد و فقط از محل بیمه بدنه می توان خسارات وارده به وسیله مقصر را جبران کرد

   1. سلام و روز بخیر
    بنده با موتور سیکلت در حال عبور از بزرگراه بودم که راننده خودرویی به سرعت تغییر لاین می دهد، و هرچه کردم نتونستم موتور رو کنترل کنم و باعث زمین خوردن موتور بدون برخورد با خودرو و شکستگی استخوان ران بنده شد، راننده خودرو هم محل رو ترک کرد.
    بعد به وسیله اورژانس به بیمارستان آورده شدم و در حال حاضر در بیمارستان بستری هستم. و نتونستم در محل بمونم تا افسر راهنمایی و کلانتری به محل بیاد برای گزارش سانحه و کروکی.
    الان باید چیکار کنم؟؟؟

    1. با درود
     بودن یا نبودن شما در محل تاثیری ندارد چون مقصر حادثه هستید
     ماندن و نماندن آن خودرو هم تاثیری ندارد چون شما مقصر هستید
     اگر بیمه نامه و گواهینامه دارید به شرکت بیمه خود مراجعه کنید و مدارک تکمیل کنید و حدود یکسال دیگر دیه خواهید گرفت و آن هم بر مبنای سال خرید بیمه دیه را محاسبه می کنند
     اگر گواهینامه یا بیمه نامه ندارید هیچ پولی را از هیچ جایی نخواهید گرفت

 21. سلام وقت بخیر
  ۵/۱۲راکب موتورسیکلت بودم وپیک کارمیکنم صبح درحال رفتن سرکار خودرو پراید منوندید منحرف شد وبامن تادف کرد اورژانس منتقل کردبیمارستان ورفتم اتاق عمل ترقوه دست راست شکسته جوری که نشد عمل کنن زانوی راست دید اسیب دیده مچ پام اسیب شدید دیده وباید ۳ماه تواستراحت باشم راننده ماشینشو داره از کلانتری درمیاره بیمشم رفتییم میگه کلا۶ملیون خسارت اونم ۳ماه دیگه میدیم این قانون درسته راهنمایی کنید من متاهلم ۲بچه دارم مستاجرم شب عیدی این انصافه

  1. با درود
   ترخیص ماشین مقصر ارتباطی به شما ندارد و ایشان می توانند ماشین را ترخیص کنند
   ماشین گروگان برای چیزی نیست
   نامه اول پزشکی قانونی را برای ما ارسال کنید از طریق شبکه های اجتماعی تا با صدمات شما تطبیق دهیم

 22. سلام برادر من در اثر برخورد با سواری باعث شگستگی چند مورده بدن شده بیمه نامه دارد گواهی نامه گرفته قبل از تصادف طبق نامه راهور ولی صادرنشده

  1. درود
   اگر راننده مقصر برادر شما باشد و تاریخ صدور گواهینامه بعد از حادثه باشد ایشان هیچ خسارتی از بیمه نامه خودش نمی تواند بگیرد ولی اگر مقصر طبق کروکی راننده مقابل باشد که ایشان نیاز به هیچ مدرکی ندارد و بی گواهینامه خودش هم می تواند از بیمه مقصر خسارتش رابگیرد

   1. سلام خسته نباشید
    من فقط میخواستم بدونم من با موتور بودیم یکی رفیقایه اجتماعیم بعد ن موتور مالع خودش بود ن گواهینامه داشت تسادف میکنیم من ۲۰ روز تو کما میریم ضربه مغزی خونریزی داخلی و ۵ درصد هوشیاری و از شکایت کردم میخواستم ببینم میتونم دیه ای ازش بگیرم یان؟!

 23. سلام وخسته نباشید چهار روزدیگر دادگاه دارم درمحرم ۱۴۰۱ باموتور از کار میامدم یک پراید با انحراف به چپ من با ماشین برخورد کردم شونه دست چپم شکست وعمل نصب پیچ وپلاک شد مقصر خودرو شدمدارک کروکی وقانونی شورای حل اختلاف بسته شد بعد ۶ماه طول درمان شکستگی دستم طوری بود که دکتر قبل از عمل گفت دستت بعداز عمل بهبود بیشتر از نصف بالا نمی اید ایا این نقص که عمری باید تحمل کنم ودیگر قادر به بالاتر اوردن دستم نمیباشم دیه چگونه تعلق میگیرد ممنونم راهنمایی ام کنید

 24. سلام وقت بخیر
  یه سوال داشتم از خدمتتون
  موتور سواری با پژو تصادف کرده، مقصر راننده پژو بوده
  در حکم دادگاه راننده پژو مقصر و دیه تعیین شده ولی در حکم دادگاه نوشته شده دیه طی دو سال و هر سال نصف دیه پرداخت بشه
  سوال اینه که چرا در دو مرحله باید پرداخت بشه
  در حالی که پژو بیمه داشته و بیمه موظف به پرداخت دیه هست

 25. سلام . بنده با یک موتوری تصادف کردم . و مقصر شدم دیه رو کامل گرفته . و شکایت دوباره کرده که لباس و شلور و موبایل خسارت دیده ایا بیمه خسارت موتوری رو میده یا باید خودم بدم بیمه بنده شخص ثالث بوده مبلغ خسارت حدود بیست ملیون هست

 26. سلام وقتتون بخیر ممنون از پاسخگو ئیتون همسرم با موتور تصادف کرده مقصر است گواهینامه و بیمه دارد دچار شکستگیه مچ پا شده آیا بهش دیه تعلق میگیره ؟

   1. سلام خست نباشین من دیروز تصادف کردم با ماشین شاخ به شاخ خوردیم بهم افسر منو مقصر کرد پای راستم از زانو شکست بیمه دارم ولی گواهینامه ندارم خواستم بدونم خسارتی میتونم از بیمه بگیرم ممنون میشم جواب سوالمو بدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *