نحوه محاسبه دیه راننده مقصر

دیه راننده مقصر چقدر و نحوه محاسبه آن توسط شرکت بیمه چگونه است

فهرست مطالب:

راننده مقصر تصادف در بسیاری از تصادفات رانندگی منجر به جرح، همچون سرنشینان خودروی زیان‌دیده و خودروی مقصر، ممکن است دچار جراحاتی شود؛ اما آیا به راننده مقصر دیه تعلق می‌گیرد یا به بیان قانونی راننده مقصر حادثه توان وصول غرامت جراحات خود از شرکت بیمه را دارد؟ در اینصورت پرداخت دیه راننده مقصر توسط شرکت بیمه چگونه است؟ در این یادداشت به این سؤالات پاسخ داده و خواهیم گفت که نحوه محاسبه دیه راننده مقصر چگونه است.

از چه تاریخی به راننده مقصر دیه تعلق می‌گیرد؟

یکی از سؤالات اصلی در مورد دیه راننده مقصر این است که از چه تاریخی به راننده مقصر دیه تعلق می‌گیرد. در اصل سؤال این است که بیمه‌نامه‌های صادر شده چه تاریخی به بعد برای راننده نیز غرامت بدنی در نظر گرفته است.

قوانین بیمه شخص ثالث، تا پیش از نیمه سال ۹۰، خرید سرمایه برای غرامت راننده مقصر را اختیاری می‌دانست و از سویی پرداخت خسارت‌های جرحی از سوی بیمه به راننده مقصر را به‌صورت «نقص عضو» در نظر می‌گرفت. این دو مسئله در کنار هم و عدم خرید سرمایه اکثر قریب به‌اتفاق رانندگان، باعث می‌شد که غرامت پرداخت‌شده از سوی بیمه بابت جراحات راننده مقصر بسیار ناچیز و بی‌ارزش شود.

از نیمه سال ۹۰ و با ایجاد تغییر در برخی از قوانین و آئین‌نامه‌ها، خرید سرمایه برای جراحات راننده مقصر اجباری شد و از سویی دیگر شرکت‌های بیمه موظف شدند غرامت راننده مقصر را بر مبنای دیه پرداخت کنند.

بنابراین به‌تمامی بیمه‌نامه‌های صادر شده از نیمه دوم سال ۹۰ به بعد، به راننده مقصر دیه تعلق می‌گیرد؛ اما سؤال اصلی اینجاست که پرداخت دیه راننده مقصر توسط شرکت بیمه چگونه است؟

پیشنهاد : قانون بیمه شخص ثالث

پرداخت دیه راننده مقصر توسط شرکت بیمه چگونه است؟

گفتیم که در بیمه‌نامه‌های صادر شده از نیمه دوم سال ۹۰ به بعد، به راننده مقصر نیز دیه تعلق می‌گیرد؛ اما نحوه محاسبه دیه راننده مقصر با دیه شخص ثالث (راننده و سرنشینان خودروی زیان‌دیده و سرنشینان خودروی مقصر) متفاوت است.

در تمامی بیمه‌نامه‌های خریداری‌شده توسط رانندگان، در قسمت تعهدات بیمه، در کنار «تعهد مالی» و «تعهد بدنی»، بخشی با عنوان «تعهد راننده» یا «تعهد حوادث راننده» وجود دارد. سقف پرداختی شرکت بیمه بابت دیه راننده مقصر، به همان میزانی است که در بیمه‌نامه راننده و در بخش «تعهد حوادث راننده» آمده است. درواقع درهرصورت و با هر میزان جراحات وارده به راننده مقصر، شرکت بیمه درنهایت همان مبلغ متعهد شده در بیمه‌نامه را پرداخت می‌کند.

نحوه محاسبه دیه راننده مقصر

نحوه محاسبه دیه راننده مقصر اینگونه است که مبلغ «تعهد حوادث راننده» معیار «دیه کامل» برای راننده است؛ به‌طور مثال اگر بر اساس گزارش پزشکی قانونی، میزان جراحات وارده ۱۰ درصد دیه کامل باشد، شرکت بیمه ۱۰ درصد از مبلغ «تعهد حوادث راننده» را به راننده پرداخت می‌کند. این مبلغ ممکن است تناسبی با نرخ دیه روز نداشته باشد.

از سویی دیگر، در برخی موارد که نوع جراحات وارده منجر به تعدد دیات می‌شود و دیه تعلق‌گرفته بیش از ۱۰۰ درصد می‌شود (برخی جراحات مانند قطع نخاع تا چندصد درصد دیه تعلق می‌گیرد)، شرکت بیمه درنهایت همان سقف تعهد حوادث راننده در بیمه‌نامه را پرداخت می‌کند.

حتماً بخوانید : دیه تصادف بدون گواهینامه

آیا دیه راننده مقصر به نرخ روز است؟

قانون بیمه شخص ثالث برای راننده مقصر، همچنان سقف پرداختی شرکت بیمه برای خسارات بدنی راننده مقصر را به اندازه «سقف تعهدات حوادث راننده» می‌داند. تصور کنید فردی بیمه‌نامه خود را در ماه ۱۱ سال خریداری کند و به اندازه یک دیه کامل ماه غیر حرام برای حوادث راننده پرداخت کند. این فرد ماه ۱۰ سال آینده تصادف جرحی می‌کند و مقصر شناخته می‌شود.

پیشنهاد خواندنی : دیه تصادف موتور

راننده داستان ما که خود نیز جراحاتی برداشته است، برای دریافت دیه خود از بیمه‌نامه خود، چندین ماه درگیر روند رسیدگی به پرونده و گزارش پزشکی قانونی شده و درنهایت ۷ ماه پس از تصادف، مطابق رأی دادگاه مستحق دریافت ۸۰ درصد دیه کامل می‌شود.

حالا از فاصله خرید بیمه‌نامه تا دریافت دیه ۱۸ ماه گذشته است که این ۱۸ ماه در سه سال بوده است. درواقع راننده داستان ماه حق بیمه دیه کامل پیرارسال را پرداخت کرده و امسال، باوجود افزایش نرخ دیه، تنها می‌تواند ۸۰ درصد همان مبلغی که ۱۸ ماه پیش و در پیرارسال خریداری کرده است را دریافت کند.

باید بدانید : مراحل گرفتن دیه تصادفات از ابتدا تا بعد از رای دادگاه

برای اینکه متوجه اختلاف نرخ شوید تصور کنید راننده ما برج ۱۱ سال ۹۸ بیمه را خریداری کرده و در برج ۵ سال ۱۴۰۰ رأی دادگاه را می‌گیرد. دیه کامل ماه عادی در سال ۱۳۹۸، ۲۷۰ میلیون تومان بوده است، درحالی‌که این رقم در سال ۱۴۰۰، ۴۸۰ میلیون تومان است. درحالی‌که ۸۰ درصد دیه کامل سال ۱۴۰۰، ۳۸۴ میلیون تومان است، راننده داستان ما در سال ۱۴۰۰ تنها می‌تواند ۸۰ درصد «تعهد حوادث راننده» بیمه‌نامه خود که حدود ۲۱۶ میلیون تومان است را دریافت کند.

بنابراین مطابق قانون، دیه راننده مقصر به نرخ روز نبوده و مطابق آن چیزی است که در بیمه‌نامه آمده است؛ حتی اگر رأی دادگاه چندین سال پس از حادثه صادر شود.

از دست ندهید : گرفتن دیه تصادف چقدر طول میکشد

آیا راننده مقصر شانسی برای دریافت تعدد دیات دارد؟

همان‌طور که پیش‌ازاین نوشتیم، سقف پرداختی بیمه به راننده مقصر، به میزان «سقف تعهد حوادث راننده» در بیمه‌نامه است؛ بنابراین در جراحات شدیدی که منجر به تعدد دیات می‌شوند (مانند قطع نخاع)، شرکت بیمه درنهایت همان مبلغ «تعهد حوادث راننده» را پرداخت می‌کند.

بااین‌حال، با مراجعه به یک تیم حقوقی خوب و باتجربه و ارائه دادخواست دقیق و حساب شده، راننده مقصر همچنان شانس برای دریافت تعدد دیات خود دارد. احتمال پیروزی راننده مقصر برای وصول تعدد دیات، ارتباط مستقیم با وکیل بیمه‌ای دارد که پرونده را در اختیار می‌گیرد.

ماجرای رأی اصراری دیه راننده مقصر

احتمالاً شما هم چیزهایی درباره رأی اصراری‌ای مبنی بر پرداخت دیه راننده مقصر به نرخ روز خوانده‌اید. در رأیی که خوانده‌اید و آراء مشابه آن که در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده است، شرکت بیمه موظف به پرداخت دیه راننده مقصر به نرخ روز و حتی پرداخت تعدد دیات راننده مقصر شده است. ماجرا چیست؟

باوجود آرای اصراری این‌چنینی در سیستم قضایی، هیچ‌گونه رأی وحدت رویه‌ای برای پرداخت دیه راننده مقصر به نرخ روز وجود ندارد؛ درواقع این آراء صرفاً برای همان پرونده بوده و قُضات پرونده‌های مشابه دیگر را ملزم به تکرار این رأی نمی‌کند.

در حال حاضر، بیش از ۷۰ درصد پرونده‌های شکایت راننده مقصر بی‌نتیجه می‌ماند و تنها در کمتر از ۳۰ درصد آن‌ها راننده مقصر موفق به وصول تعدد دیات خود از شرکت بیمه می‌شود. این پرونده‌ها نیز پروسه‌ای طولانی را طی می‌کنند که معمولاً از دادگاه بدوی آغاز می‌شود و بعد از آن به ترتیب دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی، دادگاه هم‌عرض و مجدداً دیوان عالی است.

همان‌طور که می‌بینید، پروسه‌ای که درنهایت ۳۰ درصد شانس موفقیت راننده مقصر را دارد، عملاً بدون حضور وکیل امکان‌ناپذیر است. فارغ از هزینه‌های بالای دادرسی در این مراحل، کافی است پرونده در اختیار وکیلی باشد که تجربه چنین پرونده‌هایی را نداشته باشد تا همان شانس ۳۰ درصد نیز از بین برود.

بهترین وکیل برای وصول تعدد دیات راننده مقصر کجاست؟

گروه وکلای حقوقی سوبارش، با داشتن تجربه‌ای بالا و رزومه‌ای سنگین در وصول تعدد دیات راننده مقصر، پرونده شما را در اختیار بهترین وکیل تصادفات قرار می‌دهد و با پیگیری دقیق پرونده تا صدور حکم، بیشترین شانس پیروزی شما در وصول تعدد دیات راننده مقصر را فراهم می‌کند.

همین حالا، از طریق راه‌های ارتباطی معرفی‌شده در وب‌سایت و یا از طریق صفحه تماس با ما، با یکی از کارشناسان بیمه سوبارش صحبت کرده و اولین گام برای دریافت تعدد دیات خود را بردارید؛ مطمئناً با سوبارش بیشترین شانس را خواهید داشت.

۴.۴از۵ (۱۶ رای)
همین الان از راههای ارتباطی زیر سوالت رو از کارشناس سوبارش بپرس:
یادداشت‌هایی در همین باره:

5 پاسخ

 1. بی قانونی دود میکنه.ای کاش بشر نبودیم…کاری با ما کردن که نه دنیا رو بلکه از اخرت هم افتادیم…قانون رو کی مینویسه..کی اجرا میکنه..یا قانون رو غلط نوشتن یا غلط اجراش میکنن..دیه شده ۹۰۰ میلیون..ی ماشین شده چن میلیارد…ار ش انسان رو هم فهمیدیم…بعد میان به راننده مقصر به نرخ سال بیمه نامه تا سقفش دیه میدن…دیه مرد مسلمان تو این کشور مرد
  متاسفم…خواهشا این درد دل. بنده رو بزارید..
  یا علی

  1. با درود
   دیه در سال ۱۴۰۲ بر مبنای هر شتر ۹ میلیون تومان و یا هر گوسفند ۹۰۰/۰۰۰ تومان محاسبه کردند عجیب است ولی واقعیت دارد، دیه کامل باید معادل صد شتر یا هزار گوسفند باشد که این مبلغ معادل آن است
   جهت تایید فرمایش شما

 2. سلام ببخشید من پارسال تصادف کردم ومقصر شدم و تو این حادثه من تا برج دو امسال طول درمان داشتم والان که برج هفت هست هنوز دیه خود را نگرفته ام میخواستم بدونم دیه فرد مقصر طبق روز ایا محاسبه می شود یا نه؟ممنون

 3. سلام خسته نباشین
  من سال پیش تصادف کردم
  و تا الان تو طول درمان بودم
  این مدت هزینه های پزشکی زیادی رو پرداخت کردم و فاکتور دارم.حالا من هزینه این فاکتور هارو چطور و از کجا بگیرم؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *