نحوه محاسبه دیه راننده مقصر

دیه راننده مقصر چقدر و نحوه محاسبه آن توسط شرکت بیمه چگونه است

فهرست مطالب:

راننده مقصر تصادف در بسیاری از تصادفات رانندگی منجر به جرح، همچون سرنشینان خودروی زیان‌دیده و خودروی مقصر، ممکن است دچار جراحاتی شود؛ اما آیا به راننده مقصر دیه تعلق می‌گیرد یا به بیان قانونی راننده مقصر حادثه توان وصول غرامت جراحات خود از شرکت بیمه را دارد؟ در اینصورت پرداخت دیه راننده مقصر توسط شرکت بیمه چگونه است؟ در این یادداشت به این سؤالات پاسخ داده و خواهیم گفت که نحوه محاسبه دیه راننده مقصر چگونه است.

از چه تاریخی به راننده مقصر دیه تعلق می‌گیرد؟

یکی از سؤالات اصلی در مورد دیه راننده مقصر این است که از چه تاریخی به راننده مقصر دیه تعلق می‌گیرد. در اصل سؤال این است که بیمه‌نامه‌های صادر شده چه تاریخی به بعد برای راننده نیز غرامت بدنی در نظر گرفته است.

قوانین بیمه شخص ثالث، تا پیش از نیمه سال ۹۰، خرید سرمایه برای غرامت راننده مقصر را اختیاری می‌دانست و از سویی پرداخت خسارت‌های جرحی از سوی بیمه به راننده مقصر را به‌صورت «نقص عضو» در نظر می‌گرفت. این دو مسئله در کنار هم و عدم خرید سرمایه اکثر قریب به‌اتفاق رانندگان، باعث می‌شد که غرامت پرداخت‌شده از سوی بیمه بابت جراحات راننده مقصر بسیار ناچیز و بی‌ارزش شود.

از نیمه سال ۹۰ و با ایجاد تغییر در برخی از قوانین و آئین‌نامه‌ها، خرید سرمایه برای جراحات راننده مقصر اجباری شد و از سویی دیگر شرکت‌های بیمه موظف شدند غرامت راننده مقصر را بر مبنای دیه پرداخت کنند.

بنابراین به‌تمامی بیمه‌نامه‌های صادر شده از نیمه دوم سال ۹۰ به بعد، به راننده مقصر دیه تعلق می‌گیرد؛ اما سؤال اصلی اینجاست که پرداخت دیه راننده مقصر توسط شرکت بیمه چگونه است؟

پیشنهاد : قانون بیمه شخص ثالث

پرداخت دیه راننده مقصر توسط شرکت بیمه چگونه است؟

گفتیم که در بیمه‌نامه‌های صادر شده از نیمه دوم سال ۹۰ به بعد، به راننده مقصر نیز دیه تعلق می‌گیرد؛ اما نحوه محاسبه دیه راننده مقصر با دیه شخص ثالث (راننده و سرنشینان خودروی زیان‌دیده و سرنشینان خودروی مقصر) متفاوت است.

در تمامی بیمه‌نامه‌های خریداری‌شده توسط رانندگان، در قسمت تعهدات بیمه، در کنار «تعهد مالی» و «تعهد بدنی»، بخشی با عنوان «تعهد راننده» یا «تعهد حوادث راننده» وجود دارد. سقف پرداختی شرکت بیمه بابت دیه راننده مقصر، به همان میزانی است که در بیمه‌نامه راننده و در بخش «تعهد حوادث راننده» آمده است. درواقع درهرصورت و با هر میزان جراحات وارده به راننده مقصر، شرکت بیمه درنهایت همان مبلغ متعهد شده در بیمه‌نامه را پرداخت می‌کند.

نحوه محاسبه دیه راننده مقصر

نحوه محاسبه دیه راننده مقصر اینگونه است که مبلغ «تعهد حوادث راننده» معیار «دیه کامل» برای راننده است؛ به‌طور مثال اگر بر اساس گزارش پزشکی قانونی، میزان جراحات وارده ۱۰ درصد دیه کامل باشد، شرکت بیمه ۱۰ درصد از مبلغ «تعهد حوادث راننده» را به راننده پرداخت می‌کند. این مبلغ ممکن است تناسبی با نرخ دیه روز نداشته باشد.

از سویی دیگر، در برخی موارد که نوع جراحات وارده منجر به تعدد دیات می‌شود و دیه تعلق‌گرفته بیش از ۱۰۰ درصد می‌شود (برخی جراحات مانند قطع نخاع تا چندصد درصد دیه تعلق می‌گیرد)، شرکت بیمه درنهایت همان سقف تعهد حوادث راننده در بیمه‌نامه را پرداخت می‌کند.

حتماً بخوانید : دیه تصادف بدون گواهینامه

آیا دیه راننده مقصر به نرخ روز است؟

قانون بیمه شخص ثالث برای راننده مقصر، همچنان سقف پرداختی شرکت بیمه برای خسارات بدنی راننده مقصر را به اندازه «سقف تعهدات حوادث راننده» می‌داند. تصور کنید فردی بیمه‌نامه خود را در ماه ۱۱ سال خریداری کند و به اندازه یک دیه کامل ماه غیر حرام برای حوادث راننده پرداخت کند. این فرد ماه ۱۰ سال آینده تصادف جرحی می‌کند و مقصر شناخته می‌شود.

پیشنهاد خواندنی : دیه تصادف موتور

راننده داستان ما که خود نیز جراحاتی برداشته است، برای دریافت دیه خود از بیمه‌نامه خود، چندین ماه درگیر روند رسیدگی به پرونده و گزارش پزشکی قانونی شده و درنهایت ۷ ماه پس از تصادف، مطابق رأی دادگاه مستحق دریافت ۸۰ درصد دیه کامل می‌شود.

حالا از فاصله خرید بیمه‌نامه تا دریافت دیه ۱۸ ماه گذشته است که این ۱۸ ماه در سه سال بوده است. درواقع راننده داستان ماه حق بیمه دیه کامل پیرارسال را پرداخت کرده و امسال، باوجود افزایش نرخ دیه، تنها می‌تواند ۸۰ درصد همان مبلغی که ۱۸ ماه پیش و در پیرارسال خریداری کرده است را دریافت کند.

باید بدانید : مراحل گرفتن دیه تصادفات از ابتدا تا بعد از رای دادگاه

برای اینکه متوجه اختلاف نرخ شوید تصور کنید راننده ما برج ۱۱ سال ۹۸ بیمه را خریداری کرده و در برج ۵ سال ۱۴۰۰ رأی دادگاه را می‌گیرد. دیه کامل ماه عادی در سال ۱۳۹۸، ۲۷۰ میلیون تومان بوده است، درحالی‌که این رقم در سال ۱۴۰۰، ۴۸۰ میلیون تومان است. درحالی‌که ۸۰ درصد دیه کامل سال ۱۴۰۰، ۳۸۴ میلیون تومان است، راننده داستان ما در سال ۱۴۰۰ تنها می‌تواند ۸۰ درصد «تعهد حوادث راننده» بیمه‌نامه خود که حدود ۲۱۶ میلیون تومان است را دریافت کند.

بنابراین مطابق قانون، دیه راننده مقصر به نرخ روز نبوده و مطابق آن چیزی است که در بیمه‌نامه آمده است؛ حتی اگر رأی دادگاه چندین سال پس از حادثه صادر شود.

از دست ندهید : گرفتن دیه تصادف چقدر طول میکشد

آیا راننده مقصر شانسی برای دریافت دیه به نرخ روز و تعدد دیات دارد؟

همان‌طور که پیش‌ازاین نوشتیم، مطابق قانون سقف پرداختی بیمه به راننده مقصر، به میزان «سقف تعهد حوادث راننده» در بیمه‌نامه است؛ بنابراین در جراحات شدیدی که منجر به تعدد دیات می‌شوند (مانند قطع نخاع)، شرکت بیمه درنهایت موظف به پرداخت همان مبلغ «تعهد حوادث راننده» است.

در حال حاضر، بیش از ۷۰ درصد پرونده‌های شکایت راننده مقصر بی‌نتیجه می‌ماند و تنها در کمتر از ۳۰ درصد آن‌ها راننده مقصر موفق به وصول تعدد دیات خود از شرکت بیمه می‌شود. این پرونده‌ها نیز پروسه‌ای طولانی را طی می‌کنند که معمولاً از دادگاه بدوی آغاز می‌شود و بعد از آن به ترتیب دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی، دادگاه هم‌عرض و مجدداً دیوان عالی است.

همان‌طور که می‌بینید، پروسه‌ای که درنهایت ۳۰ درصد شانس موفقیت راننده مقصر را دارد، عملاً بدون حضور وکیل امکان‌ناپذیر است. فارغ از هزینه‌های بالای دادرسی در این مراحل، کافی است پرونده در اختیار وکیلی باشد که تجربه چنین پرونده‌هایی را نداشته باشد تا همان شانس ۳۰ درصد نیز از بین برود.

بااین‌حال، با مراجعه به یک تیم حقوقی خوب و باتجربه و ارائه دادخواست دقیق و حساب شده، راننده مقصر همچنان شانس برای دریافت تعدد دیات خود دارد. احتمال پیروزی راننده مقصر برای وصول تعدد دیات، ارتباط مستقیم با وکیل بیمه‌ای دارد که پرونده را در اختیار می‌گیرد.

بهترین وکیل برای وصول تعدد دیات راننده مقصر کجاست؟

گروه وکلای حقوقی سوبارش، با داشتن تجربه‌ای بالا و رزومه‌ای سنگین در وصول تعدد دیات راننده مقصر، پرونده شما را در اختیار بهترین وکیل تصادفات قرار می‌دهد و با پیگیری دقیق پرونده تا صدور حکم، بیشترین شانس پیروزی شما در وصول تعدد دیات راننده مقصر را فراهم می‌کند.

همین حالا، از طریق راه‌های ارتباطی معرفی‌شده در وب‌سایت و یا از طریق صفحه تماس با ما، با یکی از کارشناسان بیمه سوبارش صحبت کرده و اولین گام برای دریافت تعدد دیات خود را بردارید؛ مطمئناً با سوبارش بیشترین شانس را خواهید داشت.

۴.۵از۵ (۱۹ رای)
همین الان از راههای ارتباطی زیر سوالت رو از کارشناس سوبارش بپرس:
یادداشت‌هایی در همین باره:

19 پاسخ

 1. باسلام خدمت تیم مجرب سوبارش.
  بنده سال۱۴۰۰تصادف شدید داشتم ک جراحاتی بسیار شدید،،مانند شکستگی فک بالا و پایین تحتانی کاسه چشم هردو طرف،،بینی ترقوه و شانه و لگن از عقب و جلو ۹تا دوندونام مچ پا وکلی دیگ ک الان واقعا حضور ذهن دقیق ندارم ب کلی از شکستگی سرو صورت تا انگشتان پا کل بدنم داغون شد پلاتین ضربدری تو تمومه نقاط بدنم کار گذاشته شده خلاصه بگم ی مرده متحرک شدم تا خدارو شکر یخورده الان بهترم ولی چ فایده کل زندگیم از هم پاچید بدلیله جسمانی ومالی ک یطور آسیب دیدم مردم هیروشیما باهام ابراز همدردی کردن حادثه خودشونو پیش پا افتاده دیدن مقابل من ینفر،،از اینا گذشته شرکت بیمه بعد۲سال نامه زده رفتیم ش حساب بدیم میگه مبلغ۲۲۰ تومان ب شما تعلق میگیره ک باور کنید من قبل شنیدن ای مبلغ اصلا قصد گرفتن این دیه رو نداشتم چون واقعا بدتر داغمو تازه میکرد از طرفیم میگفتم من ی آدمه دربو داغون دیه براچیمه بدنش خیریه ب خونه میگفتم ولی وقتی متوجه این مبلغ شدم برگه بیمه رو پاره کردم و هرکاری از دستم میومد از وکیل گرفته تا رفت و آمدای ۵۰۰کیلومتری تو هفته ۲الی۳بار مراجعه ب بیمه ولی همچنان بی فایده و دستم بجایی بند نشد تازشم اون مبلغ حداقل ۷ هشت ماه پیش بهتر بود الان دیگ از طرفیم من دوتا وکیل گرفتم از شانس بدم اینا تازه فارغ التحصیل شده بودند ما مد نظرمون خود حاجی بودنش اما متاسفانه دوتا ….نمی‌دونم چی بگم ک بدتر پرونده رو ب گمراهی کشوندن حاجیم شانس من این مدت زمان در سوئد و ترکیه هستش هیچ دخالتی نداشته این دوستانم بیشتر حکم نگهبان رو داشتن ک دفتر کسی نره بیاد ن و….آخرش دست مام ب ضریح حاجی نرسیدو فک نکنم برسه دیگ،،ببخشید با پرحرفی سرتونو بدرد آوردم ولی اگ واقعا از شما کمکی میشه ب این پرونده ما برسونید من هرطور ک شما قرداد بنویسید من خدمت میرسم و امضا میکنم،،باور کنید ب کارمند بیمه گفتم شما ۲۲سیلی ب صورت یکی بزنی بالای ۶۰۰تومن میشه بعد واسه منو چجوری حساب کردی آخه منم ۲۲نقطه از بدنم آسیب بسیار جدی و شکستگی داشت.
  ممنون میشم ب من توی این پرونده واقعا کمک بشه چون تو ی جمله بخوام بگم واقعا خستم….مرسی

 2. سلام وقت بخیر
  یکی از بستگان ما در سال ۱۴۰۱ در محیط کارگاه با خودروی نیسان وانت دچار سانحه واژگونی خودرو و فوت میشه ، در نظریه افسر کاردان پلیس راه علت حادثه رو بی احتیاطی از سوی راننده اعلام کردند و شرکت بیمه برای این اتفاق برای اون مرحوم، عنوان غرامت بر اساس تعهدات بدنی که مبلغ ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان محسوب میشه در نظر گرفته .
  همسر متوفی برای مطالبه اون غرامت در دادگاه درخواست مطالبه مهر و قرار تأمین خواسته و اشاره به این میزان غرامت در اداره بیمه و دیون متوفی نسبت به خودش مطرح کرده و خواهان مطالبه کل مبلغ غرامت به نفع خودش هست ، اما اداره بیمه مدعی هست بخاطر اینکه علت فوت رو قصور راننده اعلام کردند اون خانم نمیتونه کل غرامت رو بعنوان بدهی و مطالبه مهر به نفع خودش اخذ کنه و مدعی هستند مبحث دیه با غرامت فرق می‌کنه و مبالغ باید جداگانه به حساب ورثه پرداخت بشه .
  آیا حق با اداره بیمه می‌باشد و یا همسر اون مرحوم بعنوان طلبکار .
  لطفا راهنمایی بفرمایید . ممنون

 3. سلام من سال ۱۴۰۰بر۹تصادف کردم راننده مقصرم وکارم به دادگاه کشیده شد توسط بیمه ایران الان دادگاه به نفع من رای صادر کرده بعد ۲سال و تهد من در سال ۱۴۰۰/۴۸۰تومان بوده ولی در سال بعد بیشتر شده تعهد بیمه میشه کاریش کرد ممنون میشم

 4. آقایان عزیز هم وطنان گرامی بنده در حال دور زدن بودم توی جاده اصلا وابدا این موتوری را ندیدم حال موتور سواری که به زده فوت کرده یک مسافر به عنوان سر نشین چشم آن خیلی سطحی مجروح شده یک چشم چپ در سال ۱۴۰۱ دیه در ماه غیر حرام ۶۰۰ میلیون تومان بوده برای چشم چپ این سرنشین مسافر هم یک درصد از یک دیه کامل در نظر گرفته شده برای خودم که راننده ماشین لگن و دنده سمت چپ من هم شکسته ولی دادگاه هیچ گونه دیه ای برای راننده تعیین نکرده حال حاضر باید من راننده چکار کنم دیه خودم رابگیرم چرا دادگاه هیچ گونه دیه در حق صادر نکرده

  1. درود
   خب یکی از دلایل مقصر بودن ندیدن رانندگان اطراف ما است
   دادگاه فقط به شکایت شاکی رسیدگی می کند و به دیه مقصر کاری ندارد و مقصر مستقیم دیه خود را از شرکت بیمه مطالبه و دریافت می کند
   یک درصد دیه سرنشین ، چه بهتر بود که قبل طی کردن مسیر طول و دراز شکایت و دریافت دیه از متخصص رشته حقوق و دیه مقدار دیه را ارزیابی و سپس تصمیم می گرفت برای اقدام و یا عدم اقدام
   چون مقدار دیه ایشان در حد هزینه رفت و آمد و هزینه پزشکی قانونی و دیگر هزینه های طول رسیدگی شده است
   دیه راننده مقصر هم بر مبنای سال خرید بیمه نامه محاسبه می گردد .

 5. بی قانونی دود میکنه.ای کاش بشر نبودیم…کاری با ما کردن که نه دنیا رو بلکه از اخرت هم افتادیم…قانون رو کی مینویسه..کی اجرا میکنه..یا قانون رو غلط نوشتن یا غلط اجراش میکنن..دیه شده ۹۰۰ میلیون..ی ماشین شده چن میلیارد…ار ش انسان رو هم فهمیدیم…بعد میان به راننده مقصر به نرخ سال بیمه نامه تا سقفش دیه میدن…دیه مرد مسلمان تو این کشور مرد
  متاسفم…خواهشا این درد دل. بنده رو بزارید..
  یا علی

  1. با درود
   دیه در سال ۱۴۰۲ بر مبنای هر شتر ۹ میلیون تومان و یا هر گوسفند ۹۰۰/۰۰۰ تومان محاسبه کردند عجیب است ولی واقعیت دارد، دیه کامل باید معادل صد شتر یا هزار گوسفند باشد که این مبلغ معادل آن است
   جهت تایید فرمایش شما

 6. سلام ببخشید من پارسال تصادف کردم ومقصر شدم و تو این حادثه من تا برج دو امسال طول درمان داشتم والان که برج هفت هست هنوز دیه خود را نگرفته ام میخواستم بدونم دیه فرد مقصر طبق روز ایا محاسبه می شود یا نه؟ممنون

 7. سلام خسته نباشین
  من سال پیش تصادف کردم
  و تا الان تو طول درمان بودم
  این مدت هزینه های پزشکی زیادی رو پرداخت کردم و فاکتور دارم.حالا من هزینه این فاکتور هارو چطور و از کجا بگیرم؟؟

  1. سلام من برج ۱۲ یال ۱۴۰۰ تصادف کردم و راننده مقصر هستم و یک سال استراحت پزشکی دارم و الان میگن استراحت مبلغ تعلق نمیگیره و دبه نرخ روز نیست

    1. سلام ببخشید پس رأی وحدت رویه ۷۸۱ چیه، مگه نگفته دیه راننده مقصر هم شبیه شخص ثالث باید پرداخت شود در نتیجه دیه راننده مقصر هم بوم الاداست، رأی وحدت رویه سال ۹۸ صادر شده و بعد از قانون بیمه است و الزام آور است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *